Böcker

Hittills har det blivit tretton böcker, samtliga faktaböcker. Fyra av dem har skrivits tillsammans med veterinär Charlie Lindberg och en tillsammans med landslagsryttaren i hoppning, Jens Fredricson.

Den senast utgivna är Sto & föl, från betäckning till avvänjning som är en sammanfattning av artiklar skrivna i Ridsport.

År 2005 påbörjades en serie faktaböcker för barn, med Första hästboken som start. Serien omfattar totalt sex böcker och illustreras alla med både teckningar och foton.

Tecknare i samtliga är Lena Furberg.

Fotografer har Marie Paulsson-Bertmar respektive Lotta Gyllensten varit.

Böckerna är utgivna på ICA bokförlag och Wahlströms bokförlag, båda inom Forma Publishing Group. De flesta titlarna är översatta till flera olika språk och utkommer i en rad länder.

At the moment, I have written twelve books. In a series of six books for children, My First Book of Horses is the first one translated into English. The others are translated into Finnish, Danish, Polish and Estonian. They describe a child´s  first contact with animals like cats, dogs, rabbits and guinea pigs.

The adult books tell how to manage and train the young horse; veterinary advice for the-every-day rider and how to buy a horse. They are written in cooperation with a veterinarian, Dr Charlie Lindberg, respectively the Swedish National Show Jumper Jens Fredricson.