Unghästar

 

 

Unghästar 1998, ICA Bokförlag. Helt ny, omarbetad utgåva 2007.

Skriven tillsammans med vet. Charlie Lindberg.

Även utgiven i Danmark, Norge, Tyskland (Junge Pferde Ausbilden) och Holland (Jonge Paarden Trainen).

För att köpa

www.adlibris.com