Första hästboken

Första hästboken riktar sig till alla barn som älskar och drömmer om hästar. Den berättar om hur hästar är och fungerar, presenterar några olika raser och vad hästar kan användas till.

Konceptet att blanda Lena Furbergs härliga teckningar med foton av Marie Paulsson-Bertmar har gett en tilltalande bok som finns översatt till en rad olika språk. I och med att den kom ut på engelska 2010 finns den nu spridd över hela världen.

Vi har fått många positivia kommentarer kring boken från förskollärare och ridinstruktörer - utöver att lära sig fakta, blir barnen inspirerade att själva rita och måla eller bygga en käpphäst. 

Engelska utgåvan.